دفاع های پیش رو


   1396/12/03
 • غزاله اسمعيلي ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : " اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر امید به زندگی و کیفیت زندگی سالمندان شهر مشهد"
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی
  مکان دفاع : ---
 • مرتضي باقري ساعت : 12:00
  استاد راهنما : امین عظیم خانی

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : نقش واسطه ای ذهن آگاهی دررابطه بین دلبستگی بزرگسالان وبهزیستی روانشناختی
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : مسعود خاکپور
  مکان دفاع : ---
  • 1396/12/22
 • علي دهستاني بزدي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر محمودرضا خدنگی ماهرود *

  رشته : مهندسي شيمي - صنايع گاز
  عنوان : بررسی پدیده مخفی شدن فسفات وتاثیر آن بر رژیم شیمیایی آب بویلرو خوردگی در بویلرهای نیروگاه پتروشیمی خراسان
  استاد داور 1 : دکتر علی آراسته نوده*
  استاد داور 2 : دکتر محمدرضا عابدی قنبرآباد *
  مکان دفاع : ---