دفاع های پیش رو


   1397/09/01
 • معصومه علاپور ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکتر شاهد مسعودی*

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : اثربخشی یادگیری مشارکتی بر سرعت پردازش اطلاعات و یادگیری ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی.
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر ملیحه عرب هاشمی
  مکان دفاع : ---