دفاع های پیش رو


   1397/11/04
 • يحيي افسري ساعت : 08:00
  استاد راهنما : حسین میرزائی

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : تیپ شناسی مراجعان به کلینیک‌های ترک اعتیاد و عوامل اجتماعی-اقتصادی موثر بر آن
  استاد داور 1 : غلامرضا حسنی درمیان
  استاد داور 2 : علی اکبر مجدی
  مکان دفاع : ---
 • زهرا ناصري فر ساعت : 08:30
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : اثربخشی شناختی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشانگان روان¬شناختی و بهزیستی ذهنی بیماران قلبی- عروقی
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • منصوره اميدي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر علی اصغر سرائی

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : اثر بخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود کار آمدی و بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه ناحیه 6 مشهد
  استاد داور 1 : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *
  استاد داور 2 : دکتر ملیحه عرب هاشمی
  مکان دفاع : ---
 • سيدشهاب الدين سيدي دوغايي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : غلامرضا حسنی درمیان

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی میزان رضایت مراجعان به دفاتر پلیس+۱۰ وعوامل موثر برآن درشهر مشهد در سال 97
  استاد داور 1 : حسین میرزائی
  استاد داور 2 : علی اکبر مجدی
  مکان دفاع : ---
 • رويا جمهري ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : اثر بخشی شفقت درمانی برمیزان استرس ادراک شده و فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان قاءم
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • حسن صادقي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر وجود معنای زندگی و تحمل پریشانی در بیماران مبتلا به ام‌.اس
  استاد داور 1 : دکتر مسعود خاکپور
  استاد داور 2 : دکتر ملیحه عرب هاشمی
  مکان دفاع : ---
 • سميرا جدي بايگي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : نرجس خاتون ذبیحی حصاری

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری با خلاقیت هیجانی در کارکنان اداره بهزیستی شهرستان تربت حیدریه
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • حميده سليماني خيبري ساعت : 10:00
  استاد راهنما : غلامرضا حسنی درمیان

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : نگرش مردم مشهد به برنامه اخلاقی سیمای جمهوری اسلامی ایران و عوامل موثر بر آن در سال 1397
  استاد داور 1 : حسین میرزائی
  استاد داور 2 : علی اکبر مجدی
  مکان دفاع : ---
 • مهدي زارعي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر ایمان فرح بخش *

  رشته : مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
  عنوان : افزایش راندمان پیل سوختی با استفاده از الکترود فوم اکسید مس/نانو ذرات مولیبدن و تجزیه تحلیل عددی آن
  استاد داور 1 : دکتر رسول علیزاده *
  استاد داور 2 : دکتر زهرا هجری *
  مکان دفاع : ---
 • وجيهه عزيزي ساعت : 10:30
  استاد راهنما : دکتر علی اصغر سرائی

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای مقابله و احساس تنهایی با گرایش به طلاق در زنان مطلقه
  استاد داور 1 : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *
  استاد داور 2 : دکتر ملیحه عرب هاشمی
  مکان دفاع : ---
 • حسن خيرانديش ساعت : 11:00
  استاد راهنما : حسین میرزائی

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای چاپی شرکت گاز استان خراسان رضوی در تغییر فرهنگ مصرف گاز شهر مشهددرسال1395
  استاد داور 1 : دکترمسعود ایمانیان
  استاد داور 2 : غلامرضا حسنی درمیان
  مکان دفاع : ---
 • رضا داودپور ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکتر ایمان فرح بخش *

  رشته : مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
  عنوان : بهبود میزان تولید هیدروژن در پیل سوختی در حضور الکترود گرافن –نانوذرات نیکل و تجزیه تحلیل عددی آن
  استاد داور 1 : دکتر احسان پولادی برج *
  استاد داور 2 : دکتر محمودرضا خدنگی ماهرود *
  مکان دفاع : ---
 • جواد معصومي ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکتر محمودرضا خدنگی ماهرود *

  رشته : مهندسي شيمي - فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : بهگزینی شرایط عملیاتی واحد اسمز معکوس پتروشیمی خراسان به منظور کاهش رسوبات روی غشا
  استاد داور 1 : دکتر حسین قهرمانی *
  استاد داور 2 : دکتر ایمان فرح بخش *
  مکان دفاع : ---
 • علي نقي شاکري بادخور ساعت : 12:30
  استاد راهنما : دکتر احسان پولادی برج *

  رشته : مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
  عنوان : تحلیل رفتار کنتور توربینی گاز در جریان¬های نوسانی
  استاد داور 1 : دکتر ایمان فرح بخش *
  استاد داور 2 : دکتر محمودرضا خدنگی ماهرود *
  مکان دفاع : ---
  • 1397/11/07
 • جليل مهرجو ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکتر طاهره زمانی بهابادی *

  رشته : مترجمي زبان انگليسي
  عنوان : استراتژی‌های ترجمه عبارات طعنه آمیز در آثار صادق چوبک
  استاد داور 1 : دکتر حسین شمس حسینی *
  استاد داور 2 : دکتر محسن محمود روشن ضمیر
  مکان دفاع : ---
 • زهره سپاهي ساعت : 08:45
  استاد راهنما : دکتر محمد رهبر*

  رشته : مترجمي زبان انگليسي
  عنوان : تاثیراستراتژی‌های ترجمه درسطح معادل لغت برصحت ترجمه
  استاد داور 1 : دکترقاسم مدرسی*
  استاد داور 2 : دکتر محسن محمود روشن ضمیر
  مکان دفاع : ---
 • طاهره مهرابي زوزني ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر محمد رهبر*

  رشته : آموزش زبان انگليسي
  عنوان : مدل آموزش معکوس و تاثیرش بر روی تفکر انتقادی و درگیری تحصیلی دانش آموزان
  استاد داور 1 : دکترقاسم مدرسی*
  استاد داور 2 : دکتر محسن محمود روشن ضمیر
  مکان دفاع : ---
 • آمنه رحماني ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکترحمید طباطبایی *

  رشته : مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيکز
  عنوان : بهبود الگوریتم بهینه سازی وال با استفاده از مکانیزم وزن دهی اعضای شایسته
  استاد داور 1 : دکتر رضا قائمی *
  استاد داور 2 : عباسعلی رضائی *
  مکان دفاع : ---
 • مليکا عبدالله زاده ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکترحمید طباطبایی *

  رشته : مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيکز
  عنوان : الگوریتم بهبود یافته بهینه سازی دسته کفتار بر اساس یادگیری گروهی و فردی
  استاد داور 1 : دکتر رضا قائمی *
  استاد داور 2 : عباسعلی رضائی *
  مکان دفاع : ---
 • نسيم شكري ساعت : 12:00
  استاد راهنما : دکتر رضا قائمی *

  رشته : مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيکز
  عنوان : بهبود دقت و صحت تشخیص بیماران مغزی بویژه آلزایمر با استفاده از طبقه بندی شبکه‌های عصبی مصنوعی
  استاد داور 1 : دکترحمید طباطبایی *
  استاد داور 2 : عباسعلی رضائی *
  مکان دفاع : ---
 • زهرا اروجي ساعت : 12:30
  استاد راهنما : سیده سلیل ضیائی

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی، ذهن آگاهی و خودآگاهی هیجانی با بهزیستی روان شناختی
  استاد داور 1 : دکتر مسعود خاکپور
  استاد داور 2 : سمیه رجب پور فرخانی
  مکان دفاع : ---
  • 1397/11/08
 • پروين كشوري ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکتر حسین شمس حسینی *

  رشته : آموزش زبان انگليسي
  عنوان : تاثیر اینفوگرافیک در یادگیری زبان آموزان ایرانی EFL برای مهارتهای خواندن و درک مطلب
  استاد داور 1 : دکتر محمد رهبر*
  استاد داور 2 : دکتر محسن محمود روشن ضمیر
  مکان دفاع : ---
 • حبيب شهسوارپور فريماني ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکترمسعود ایمانیان

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی میزان مصرف کالای داخلی و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد در سال 1397 (مورد مطالعه مناطق محروم، نیمه برخوردار و برخوردار شهرداری مشهد)
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکترعلی اکبر محمودزاده
  مکان دفاع : ---
 • علي اکبر ايماني صابر ساعت : 08:30
  استاد راهنما : علی کریمی شکیب

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت ) برعاطفه مثبت و منفی و سازگاری اجتماعی مردان معتاد شهرستان قوچان
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر امیر طباطبایی *
  مکان دفاع : ---
 • مجيد حضرتي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : بررسی رابطه¬ی بین سبک‌های دفاعی و سبک‌های مقابله ای با نارسایی هیجانی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بجنورد
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • سيدامين مقدم حسيني ساعت : 09:00
  استاد راهنما : الهه طاهری آبکوه

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بازنمایی روابط خانواده در سینمای ایران ( مطالعه موردی آثار رضا میر کریمی)
  استاد داور 1 : دکترمسعود ایمانیان
  استاد داور 2 : دکترعلی اکبر محمودزاده
  مکان دفاع : ---
 • مهسا محمدي كوشكي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر محمد رهبر*

  رشته : مترجمي زبان انگليسي
  عنوان : بررسی تعدادی از ترجمه‌های اشعار فروغ فرخزاد بر اساس تئوری لفور از فارسی به انگلیسی
  استاد داور 1 : دکتر حسین شمس حسینی *
  استاد داور 2 : دکتر محسن محمود روشن ضمیر
  مکان دفاع : ---
 • نسيبه باباپور علي آبادي ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر احساس تنهایی و کیفیت زندگی زنان مطلقه
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • الهام رازقندي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : بررسی رابطه تنظیم شناختی و هیجان و حل تعارض با دلزدگی زناشویی کارمندان سازمان نظام مهندسی بجنورد
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • هانيه ميكائيلي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر علی اصغر سرائی

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر علائم روانشناختی ،سبک‌های مقابله ای و کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر امیر طباطبایی *
  مکان دفاع : ---
 • مصطفي سعيدي رضواني ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر محمد رهبر*

  رشته : مترجمي زبان انگليسي
  عنوان : تاثیر خلاقیت دانشجویان در کیفیت ترجمه اصطلاحات و واژگان متون تخصصی با توجه به محتوای متن و تست تشخیص خلاقیت تورنس و ارزیابی کیفیت ترجمه وادینگتون
  استاد داور 1 : دکتر حسین شمس حسینی *
  استاد داور 2 : دکتر محسن محمود روشن ضمیر
  مکان دفاع : ---
 • جمشيد فريدوني ساعت : 10:00
  استاد راهنما : مسعود ایمانیان*

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی باورهای خرافی مردم مشهد و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه مناطق 9 و 5 و ۱)
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • سحر دولتي ساعت : 11:00
  استاد راهنما : الهه طاهری آبکوه

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای بر شناخت و توسعه توریسم درمانی در بیمارستانهای امام رضا و رضوی مشهد
  استاد داور 1 : دکترمسعود ایمانیان
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • مجيد سليمي ساعت : 12:00
  استاد راهنما :

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : نگرش دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و آزاد سبزوار به تحصیل (در سال ۹۶-۹۵) و عوامل موثر بر آن
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع :
 • رضا كمري ساعت : 13:00
  استاد راهنما : دکترحمید طباطبایی *

  رشته : مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيکز
  عنوان : روش جدید تخصیص فازی منابع در دیتا گرید روی استراتژی EFS
  استاد داور 1 : دکتر رضا قائمی *
  استاد داور 2 : عباسعلی رضائی *
  مکان دفاع : ---
  • 1397/11/09
 • محمدرضا قرباني ساعت : 09:30
  استاد راهنما : سعید سرابیان

  رشته : مشاوره - مشاوره شغلي
  عنوان : بررسی رابطه عدالت سازمانی و باورهای فراشناختی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • تقي جلالي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر مسعود خاکپور

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : پیش بینی تعهد زناشویی براساس هوش عاطفی و سبک‌های ارتباطی زنان متقاضی طلاق در مشهد
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • مصطفي پوراكبر ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر علی اصغر سرائی

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : اثر بخشی درمان شناختی رقتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود کارآمدی و اضطراب امتحان دانش آموزان کاردانش ناحیه 7 مشهد
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • علي لطيفيان ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر بابک فیضی زاده تیتکانلو *

  رشته : شيمي دارويي
  عنوان : سنتز مشتقات فعال بیولوژیکی پیرازولو [ 1 و 5 - a ] پیریمیدین به عنوان مهار کنندهای کیناز
  استاد داور 1 : دکتر شراره محسنی*
  استاد داور 2 : دکتر بهروز محمودزاده وزیری *
  مکان دفاع : ---
 • محمد صادقيان ساعت : 10:00
  استاد راهنما : بابک اسماعیل پورقوچانی *

  رشته : مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيکز
  عنوان : بهبود هزینه زمانبندی جریان کاری با محدودیت مهلت زمانی معین در رایانش ابری باتکنیک خوشه بندی والدین بحرانی
  استاد داور 1 : دکتر رضا قائمی *
  استاد داور 2 : دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی
  مکان دفاع : ---
 • محبوبه ضرابي اول ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکترعلی محمدی ثانی کاخکی *

  رشته : علوم ومهندسي صنايع غذايي-علوم مواد غذايي
  عنوان : بهینه سازی استخراج رنگدانه بتالائین از چغندر قرمز با استفاده از سیال فوق بحرانی و ریز پوشانی آن
  استاد داور 1 : دکتر اسماعیل عطای صالحی *
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---
 • فريبا يعقوبي ساعت : 11:00
  استاد راهنما : بابک اسماعیل پورقوچانی *

  رشته : مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي و رباتيکز
  عنوان : بهبود تشخیص حالت چهره با استفاده از متد ترکیبی مدل ظاهر فعال و هیستوگرام هرمی از کلمات بصری
  استاد داور 1 : دکتر رضا قائمی *
  استاد داور 2 : دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی
  مکان دفاع : ---
 • ريحانه احمديه ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکتر شراره محسنی*

  رشته : شيمي دارويي
  عنوان : نانو ذرات مغناطیسی:سنتز،اصلاح سطح و کاربرد آن در دارو رسانی هدفمند
  استاد داور 1 : دکتر بابک فیضی زاده تیتکانلو *
  استاد داور 2 : دکتر بهروز محمودزاده وزیری *
  مکان دفاع : ---
 • سيد رضا حسيني ساعت : 11:00
  استاد راهنما : معصومه کرامتی

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای مقابله با استرس و سبک‌های حل مساله با خودکارآمدی عمومی در معتادین تحت درمان مراکز ترک اعتیاد شهرستان اسفراین
  استاد داور 1 : دکتر مسعود خاکپور
  استاد داور 2 : سمیه رجب پور فرخانی
  مکان دفاع : ---
 • سهام جوادنيا ساعت : 12:00
  استاد راهنما : دکتر حسین قهرمانی *

  رشته : مهندسي شيمي - صنايع غذايي
  عنوان : اصلاح ساختار غشا پلی سولفون با نانو ذره گرافن برای حذف آلودگی از پساب روغن نباتی
  استاد داور 1 :
  استاد داور 2 : حسین بیکی
  مکان دفاع : ---
 • هستی چترروز ساعت : 12:00
  استاد راهنما : دکتر رضا قائمی *

  رشته : مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي
  عنوان : ارائه یک روش هوشمند به منظور طراحی مسیر ربات با استفاده از روش بهینه سازی فرا ابتکاری اجتماع ذرات بهبود یافته مبتنی بر منطق فازی
  استاد داور 1 : بابک اسماعیل پورقوچانی *
  استاد داور 2 : دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی
  مکان دفاع : ---
 • سيده مريم سيدي عسگر آبادي ساعت : 12:30
  استاد راهنما : دکتر حسین قهرمانی *

  رشته : مهندسي شيمي - صنايع گاز
  عنوان : مطالعه نحوه انتشار گازهای احتراق در هوای پیرامون نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
  استاد داور 1 : دکتر سوسن خسرویار *
  استاد داور 2 : حسین بیکی
  مکان دفاع : ---
  • 1397/11/10
 • محمد فلاح رستم اباد ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت خود تنظیمی بر آزار عاطفی و آشفتگی زوجین
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : دکتر امیر طباطبایی *
  مکان دفاع : ---
 • سعيد فكوري ساعت : 08:15
  استاد راهنما : دکتر حسین شمس حسینی *

  رشته : مترجمي زبان انگليسي
  عنوان : بررسی بر روی نگرانی تلفظ،نگرانی ترجمه شفاهی و عملکرد ترجمه :موردی برای پرسنل جمعیت هلال احمر
  استاد داور 1 : دکتر محمد رهبر*
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---
 • فريبا ديده بان ساعت : 08:30
  استاد راهنما : دکتر محمد زابلی

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت در استرس شغلی و سلامت روانی پرستاران بیمارستان قائم مشهد
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : دکتر ملیحه عرب هاشمی
  مکان دفاع : ---
 • عباس كرماني نژادطرقي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : پیش بینی سازگاری زناشویی براساس تعارض کار_خانواده وسبک عشق ورزی درکارکنان نوبت کار در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : دکترغلام رضا کاظمی
  مکان دفاع : ---
 • محمد فلاح ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر سوسن خسرویار *

  رشته : مهندسي شيمي - فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از انجماد محل برای انجام تعمیرات
  استاد داور 1 : دکتر مریم امیدوار قوچان*
  استاد داور 2 : دکتر اکرم آریان فر*
  مکان دفاع : ---
 • رقيه حيدري كنگ عليا ساعت : 09:00
  استاد راهنما : نازمحمد اونق

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ریزش مشتریان ADSL در مخابرات خراسان شمالی
  استاد داور 1 : دکتر احمد صادقی *
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • حسن بيات ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر زهرا هجری *

  رشته : مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : بررسی اثر افزودن ترکیب هیدرو‍ژل نشاسته و نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص سیال حفاری
  استاد داور 1 : دکتر حسین علیزاده گلستانی *
  استاد داور 2 : دکتر اکرم آریان فر*
  مکان دفاع : ---
 • عباس قدسي ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر زهرا هجری *

  رشته : مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : بررسی اثر افزودن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر خواص رئولوژی گل حفاری
  استاد داور 1 : دکتر بهروز محمودزاده وزیری *
  استاد داور 2 : دکتر الهام مهدیان *
  مکان دفاع : ---
 • سيد محمدجواد حسيني ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر حسین علیزاده گلستانی *

  رشته : مهندسي شيمي - فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : ایمنی و بهداشت ایستگاه تقویت فشار گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز
  استاد داور 1 : دکتر هادی احمری*
  استاد داور 2 : دکتر بابک فیضی زاده تیتکانلو *
  مکان دفاع : ---
 • سعيد يزداني ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر سوسن خسرویار *

  رشته : مهندسي شيمي - فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : بررسی اثر غلظت o2وco2 در مجاورت رطوبت گاز بر نرخ خوردگی داخل لوله ها
  استاد داور 1 : دکتر افشین فرح بخش *
  استاد داور 2 : دکتر اکرم آریان فر*
  مکان دفاع : ---
 • حميد ايماني ساعت : 10:00
  استاد راهنما : نازمحمد اونق

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی میزان خشونت و عوامل موثر بر آن دربین معتادان شهر بجنورد
  استاد داور 1 : دکترعلی اکبر محمودزاده
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • زينب بادله شموشكي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تنیدگی ادراک شده و اضطراب مادران دارای فرزند معلول جسمی شهر مشهد
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : دکتر مسعود خاکپور
  مکان دفاع : ---
 • نيکو قرائي امير آبادي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : بابک اسماعیل پورقوچانی *

  رشته : مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي
  عنوان : بهبود دقت تشخیص احساسات در رسانه انگلیسی و فارسی با استفاده از یادگیری بدون نظارت سلسله مراتبی
  استاد داور 1 : دکتر رضا قائمی *
  استاد داور 2 : دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی
  مکان دفاع : ---
 • مهدي سرائي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر رضا قائمی *

  رشته : مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي
  عنوان : بهینه سازی الگوریتم امپریالیستی پیشرفته برای کنترل شبکه‌های حسگر بی سیم
  استاد داور 1 : بابک اسماعیل پورقوچانی *
  استاد داور 2 : دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی
  مکان دفاع : ---
 • الهام اسماعيل زاده ساعت : 10:30
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : اثربخشی آموزش مهارت‌های خوش بینی برتاب آوری و رضایت از زندگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : دکتر امیر طباطبایی *
  مکان دفاع : ---
 • مرواريد اماني ساعت : 10:30
  استاد راهنما : دکتر امیر طباطبایی *

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : بررسی رابطۀ هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در زنان متقاضی طلاق شهرستان بجنورد
  استاد داور 1 : دکتر مسعود خاکپور
  استاد داور 2 : دکتر ملیحه عرب هاشمی
  مکان دفاع : ---
 • نوشین آراسته قادرآباد ساعت : 10:30
  استاد راهنما : دکتر سوسن خسرویار *

  رشته : مهندسي شيمي - صنايع غذايي
  عنوان : بررسی خاصیت آنتی باکتریالی پستانک و شیشه شیر توسط نانو ذره نقره
  استاد داور 1 : دکتر زهرا هجری *
  استاد داور 2 : دکتر الهام مهدیان *
  مکان دفاع : ---
 • سعيد كشواري ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکتر احمد صادقی *

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی میزان اثر گذاری جلسات انجمن الکلی‌های گمنام(AA) بر روند بهبودی اعضای انجمن شهر بجنورد
  استاد داور 1 : دکتر حسین طوسی معتمد
  استاد داور 2 : نازمحمد اونق
  مکان دفاع : ---
 • مصطفي عزتي بهلولي ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکترعلی اکبر محمودزاده

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی تاثیر رضایت شغلی کارکنان فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بر رضایت مسافران از خدمات فرودگاهی
  استاد داور 1 : دکتر احمد صادقی *
  استاد داور 2 : نازمحمد اونق
  مکان دفاع : ---
 • اعظم حاجي زاده ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره شغلي
  عنوان : بررسی رابطه عدالت سازمانی و جو سازمانی با بهروری شغلی کار کنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : دکتر امیر طباطبایی *
  مکان دفاع : ---
 • نرگس قادري ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : بررسی تأثیر آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر خلاقیت و سازگاری با مدرسه در دانش¬آموزان با علایم بیش فعالی
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : دکتر مسعود خاکپور
  مکان دفاع : ---
 • علي مختارزاده ساعت : 12:00
  استاد راهنما : سمیه رجب پور فرخانی

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : بررسی رابطه بین تعارضات زناشویی و معنایابی زندگی با نقش واسطه ای هیجان پذیری در بین معلمان مرد متاهل شهرستان درگز
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • محمد حسين مهدي زاده ساعت : 12:00
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : بررسی اثر بخشی زوج درمانی رفتاری – ارتباطی برنشتاین بر ارزش‌های زندگی و تاب آوری در زوجین متقاضی طلاق
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : دکتر ملیحه عرب هاشمی
  مکان دفاع : ---
 • مرتضي فلاح كوشكي ساعت : 12:00
  استاد راهنما : دکترعلی اکبر محمودزاده

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت فرهنگ شهروند دیجیتال در شهر مشهد در سال 1397
  استاد داور 1 : دکتر احمد صادقی *
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • الهه قرباني ساعت : 12:00
  استاد راهنما : جواد محبی نجم آباد *

  رشته : مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي
  عنوان : پیش بینی سیستم‌های چند هسته ای مبتنی بر یادگیری عمیق
  استاد داور 1 : دکتر رضا قائمی *
  استاد داور 2 : دکتر سیدرضا کامل طباخ فریضنی
  مکان دفاع : ---
 • علي سليمي ساعت : 12:30
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : بررسی تاثیرآموزش مهارتهای خوش بینی زوجین بر تعارض زناشویی ،صمیمیت ورضایت از زندگی زوجین متقاضی طلاق
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : دکترغلام رضا کاظمی
  مکان دفاع : ---
 • محمدرضا سرخوش ساعت : 14:00
  استاد راهنما : دکتر حسین علیزاده گلستانی *

  رشته : مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : حذف نیترات از آب سطحی کشاورزی با سیستم نانو فیلتراسیون
  استاد داور 1 : دکتر سوسن خسرویار *
  استاد داور 2 : دکتر بابک فیضی زاده تیتکانلو *
  مکان دفاع : ---
  • 1397/11/11
 • ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : اثربخشی درمانی تعهد و پذیرش بر ناگواری هیجانی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : سمیه رجب پور فرخانی
  مکان دفاع : ---
 • زهرا بابائي ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکتر مهناز امیرپور*

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی میزان آگاهی زنان شاغل مشهد ازمنشور حقوق شهروندی وعوامل اجتماعی مؤثر بر آن
  استاد داور 1 : دکترمسعود ایمانیان
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • سيدحسين مقدم قديري جلالي ساعت : 08:30
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : بررسی اثربخشی شفقت درمانی بر کنترل هیجانی و صمیمیت زوجین
  استاد داور 1 : دکتر مسعود خاکپور
  استاد داور 2 : سمیه رجب پور فرخانی
  مکان دفاع : ---
 • اکرم جهانديده ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : رابطه سبک‌های دلبستگی و باورهای ارتباطی با سبک‌های حل تعارض در زنان متاهل زیر 18 سال
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : سمیه رجب پور فرخانی
  مکان دفاع : ---
 • حبيب الله منزل ابادي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر حسین طوسی معتمد

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان روحیه انجام کار گروهی در بین مردم شهرمشهد مورد مطالعه مناطق9و10
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکترعلی اکبر محمودزاده
  مکان دفاع : ---
 • شيوا طيلاقي ساعت : 09:30
  استاد راهنما : جبرائیل موفق

  رشته : شيمي دارويي
  عنوان : تهیه و ارزیابی غشاء نانوفیبری الکتروریسی بارگذاری شده با عصاره سیاه دانه (nigella sativa).
  استاد داور 1 :
  استاد داور 2 : علی مرادی
  مکان دفاع : ---
 • ليلا پيوندي زاده ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر بهروز محمودزاده وزیری *

  رشته : مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي
  عنوان : مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی فرایند گوگردزدایی زیستی با استفاده از سویه‌های باکتریایی
  استاد داور 1 : دکتر مریم امیدوار قوچان*
  استاد داور 2 : دکتر وحید حکیم زاده *
  مکان دفاع : ---
 • محمدعلي دهقانزاده طرقبه ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر مریم امیدوار قوچان*

  رشته : مهندسي شيمي - فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : تصفیه آب ترش چاه‌های لایه مزدوران به روش اولترافیلتراسیون
  استاد داور 1 : دکتر بهروز محمودزاده وزیری *
  استاد داور 2 : دکتر وحید حکیم زاده *
  مکان دفاع : ---
 • عباسعلي معتمدي گزكوه ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر حسین طوسی معتمد

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر تاخیر ازدواج پسران در شهر قوچان
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکترعلی اکبر محمودزاده
  مکان دفاع : ---
 • سمانه شعباني ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر شاهد مسعودی*

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : پیش بینی هوش هیجانی دانش آموزان بر اساس سبک‌های دلبستگی و سبک‌های فرزندپروری مادر
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • اشرف آفريده ساعت : 10:30
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : اثر بخشی آمزش‌های پیش از ازدواج به روش اولسون مبتنی بر طرح خانواده پایدار بر انتظارات زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر در دانش آموزان دختر دبیرستان دوره دوم سما 6 مشهد
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : دکتر مسعود خاکپور
  مکان دفاع : ---
 • عاطفه كدخدايي ساعت : 10:30
  استاد راهنما : دکتر ذکیه بیات *

  رشته : شيمي دارويي
  عنوان : تهیه نانو الیافی از پلیمرها و بارگذاری گیاهان دارویی با خاصیت ضد چروک در آنها
  استاد داور 1 :
  استاد داور 2 : علی مرادی
  مکان دفاع : ---
 • محمد اميري ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکتر مهناز امیرپور*

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی میزان رضایتمندی زائران از نحوه مدیریت خدمات عمومی آستان قدس رضوی در حرم مطهر و عوامل اجتماعی موثر بر آن در سال ۱۳۹۷
  استاد داور 1 : دکترعلی اکبر محمودزاده
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • مونا بادياني ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : بررسی رابطه خوشبینی و سبکهای حل تعارض با صمیمیت زوجین
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • مريم شجاع كاهو ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکترحسین اکبری امرغان *

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و ناگویی هیجانی با اضطراب اجتماعی
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : دکتر علی اصغر سرائی
  مکان دفاع : ---
 • مريم خواني ساعت : 12:00
  استاد راهنما : شیدا امیرافشاری

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : پیش بینی میزان تاب آوری مولفه‌های هیجانی و خود کنترلی در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : دکتر مسعود خاکپور
  مکان دفاع : ---
 • محبوبه عبدي ساعت : 12:00
  استاد راهنما : دکتر حسین طوسی معتمد

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی دیدگاه‌های مردم خراسان شمالی نسبت به نقش مطبوعات محلی(16روزنامه و نشریه مکتوب استان شامل اترک، اتفاقیه، ارمغان، پایاشهر، پژوهشنامه تاریخ، پژوهشنامه تربیتی، پویایی و تلاش، خراسان شمالی، سیاحت شرق، شمال شرق، شیروان شهر، صبح خراسان، مهرگان اسفراین، مهندسی مواد و فناوری‌های بدیع، نسیم) در ایجاد همگرایی ملی
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکترعلی اکبر محمودزاده
  مکان دفاع : ---
 • صالحه هنرمند ساعت : 12:00
  استاد راهنما : دکتر ذکیه بیات *

  رشته : شيمي دارويي
  عنوان : تهیه و ارزیابی غشا نانوفیبری الکتروریسی بارگذاری شده با عصاره چای سبز
  استاد داور 1 : -
  استاد داور 2 : علی مرادی
  مکان دفاع : ---