دفاع های پیش رو


   1396/09/07
 • محسن قاروني ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر علی آراسته نوده*

  رشته : مهندسي شيمي - صنايع گاز
  عنوان : طراحی و ساخت سنسور گاز با استفاده از فناوری میکروفبرکیشن به کمک نانو ذرات SnO2
  استاد داور 1 : دکتر محمودرضا خدنگی ماهرود *
  استاد داور 2 : دکتر ایمان فرح بخش *
  مکان دفاع : ---
  • 1396/09/08
 • معصومه شربتي ساعت : 09:30
  استاد راهنما : رسول کردنوقابی

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : پیش بینی کیفیت زندگی زنان مطلقه براساس راهبرهای مقابله با استرس و امیدبه زندگی آنان
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : دکتر ملیحه عرب هاشمی *
  مکان دفاع : سالن A
  • 1396/09/11
 • مسعود اسماعيلي زاده ساعت : 08:00
  استاد راهنما : غلامرضا خوئی نژاد

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : عنوان اثر بخشی اموزش مهارت‌های فرزند پروری بر خودکار امدی والدگری و رابطه والد کودک در مادران دارای کودکان 2تا12 سال
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی
  مکان دفاع : ---
 • سميرا حجي پور ساعت : 08:30
  استاد راهنما : غلامرضا خوئی نژاد

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : تاثیر آموزش مدیریت هیجان بر ادراک شایستگی و تحمل ناکامی دانش آموزان دختر
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی
  مکان دفاع : ---
 • حسين غلامي ثاني ساعت : 09:00
  استاد راهنما : غلامرضا خوئی نژاد

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی، ضربه عشق و افسردگی در دانشجویان دارای تجربه شکست عاطفی در دانشگاه قم
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : امین عظیم خانی
  مکان دفاع : ---
 • الهام حسين زاده ساعت : 09:30
  استاد راهنما : غلامرضا خوئی نژاد

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : اثربخشی طرحواره درمانی بر انسجام و تعهد زنان درگیر در روابط فرا زناشویی شهرستان طبس
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : محمد زابلی
  مکان دفاع : سالن E