دفاع های پیش رو


   1396/07/03
 • تکتم ستوسر ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : اثر بخشی درمانگری شناختی رفتاری بر بدشکلی بدنی و انزوای اجتماعی زنان مبتلا به تالاسمی ماژور شهرستان مشهدa
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : مسعود خاکپور
  مکان دفاع : سالن A
 • اميد كوثري ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتراحسان فیروزفر *

  رشته : مهندسي شيمي - صنايع گاز
  عنوان : محاسبه ظرفیت فن کویل‌های یک ساختمان تجاری
  استاد داور 1 : دکتر زهرا هجری *
  استاد داور 2 : دکتر احسان پولادی برج *
  مکان دفاع : سالن A
  • 1396/07/05
 • سيده سمانه نورائي ساعت : 08:00
  استاد راهنما : مژگان عظیمی

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : بررسی میزان تاثیر روابط عمومی در تصمیم گیری مدیران شهرداری مشهد بر چابکی سازمانی
  استاد داور 1 : دکتر حسین طوسی معتمد
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : سالن کنفرانس اداری
 • مصطفي بسيطي ساعت : 14:00
  استاد راهنما : شیدا امیرافشاری

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک(DBT) بر سلامت روانی و تاب آوری زنان مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد مخدر
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : مسعود خاکپور
  مکان دفاع : سالن A
  • 1396/07/06
 • حسين باعصمت ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکتراحسان فیروزفر *

  رشته : مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : بهینه سازی سیستم فیلتراسیون گاز طبیعی در ایستگاههای تقلیل فشار شرکت گاز خراسان شمالی
  استاد داور 1 : دکتر زهرا هجری *
  استاد داور 2 : دکتر احسان پولادی برج *
  مکان دفاع : ---
 • مایده فریدانی ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتراحسان فیروزفر *

  رشته : مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : ارزیابی پیامدهای حاصل از ترکیدن مخازن سوخت گاز فشرده خودروها به کمک نرم افزار PHA
  استاد داور 1 : دکتر محمودرضا خدنگی ماهرود *
  استاد داور 2 : دکتر محمدرضا عابدی قنبرآباد *
  مکان دفاع : ---
 • حامد سالخورده ساعت : 11:30
  استاد راهنما : دکتراحسان فیروزفر *

  رشته : مهندسي فرآوري و انتقال گاز
  عنوان : مانیتورینگ شکست هیدرولیکی مخازن گازی
  استاد داور 1 : دکتر حسین قهرمانی *
  استاد داور 2 : دکتر محمدرضا عابدی قنبرآباد *
  مکان دفاع : سالن D
  • 1396/07/17
 • محبوبه دنيوي نيک ساعت : 08:00
  استاد راهنما : علی اکبر مدرس مقدم

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : اثربخشی اموزش جراتمندی برعزت نفس وتاب اوری دانش اموزان دخترمقطع متوسطه
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : مسعود خاکپور
  مکان دفاع : ---
 • ناصر صفرزاده ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکترحمید نجات *

  رشته : مشاوره - مشاوره شغلي
  عنوان : رابطه کمال گرایی و تاب آوری با تعهد سازمانی در کارکنان شرکت برق
  استاد داور 1 : دکترحسین اکبری امرغان *
  استاد داور 2 : مسعود خاکپور
  مکان دفاع :
  • 1396/07/24
 • مالک سرائي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : احمد فولادیان

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی علل موثر بر گرایش دانشجویان مهندسی به مهاجرت از کشور در سالیان اخیر (مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعنتی امیر کبیر ورودی سال‌های 93 _94)
  استاد داور 1 : دکتر احمد صادقی *
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---