دفاع های پیش رو


   1397/05/01
 • محسن نظري ناظر ساعت : 08:00
  استاد راهنما : غلامرضا حسنی درمیان

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی میزان اعتیاد در خانواده‌های حاشیه نشین شهر مشهد با تکیه بر سرمایه اجتماعی
  استاد داور 1 : علی اکبر مجدی
  استاد داور 2 : حسین میرزائی
  مکان دفاع : ---
 • محمد صادقي لطف آبادي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : علی اکبر مجدی

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : بررسی رابطه حمایت اجتماعی ، هوش هیجانی و رضایت شغلی با سرمایه اجتماعی در بین فرهنگیان شهرستان درگز
  استاد داور 1 : دکتر حسین طوسی معتمد
  استاد داور 2 : غلامرضا حسنی درمیان
  مکان دفاع : ---
 • سعيد صباغيان دلويي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : غلامرضا حسنی درمیان

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : تاثیرمیزان وچگونگی استفاده ازرسانه‌های جمعی برآسیب‌های رفتاری دانش آموزان دوره متوسطه شهرتربت جام
  استاد داور 1 : علی اکبر مجدی
  استاد داور 2 : حسین میرزائی
  مکان دفاع : ---
 • سيدهاشم سجادي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : غلامرضا حسنی درمیان

  رشته : علوم اجتماعي - جامعه شناسي
  عنوان : عوامل تاثیرگذار بر میزان آسیب‌های اجتماعی با تکیه بر اعتیاد در میان خانواده‌های دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
  استاد داور 1 : علی اکبر مجدی
  استاد داور 2 : حسین میرزائی
  مکان دفاع : ---
  • 1397/05/02
 • محمد علي عابدي ساعت :
  استاد راهنما : دکتر امیر طباطبایی *

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : پیش بینی نقش تاب اوری بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی کاری پرستاران
  استاد داور 1 :
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---
 • فاطمه طاهري ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکتر محمد محمدی پور*

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : ارائه مدل پیش بینی تاب اوری تحصیلی براساس ابعادالگوهای ارتباطی خانوادگی بانقش میانجی گرویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان
  استاد داور 1 : جعفر نوری
  استاد داور 2 : سمیه رجب پور فرخانی
  مکان دفاع : ---
 • حسين غلام كار ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکتر محمد زابلی

  رشته : مشاوره - مشاوره شغلي
  عنوان : بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر قوچان
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : غلام رضا کاظمی *
  مکان دفاع : ---
 • ليلا بيات ساعت : 08:30
  استاد راهنما : دکتر محمد زابلی

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : بررسی رابطه بین سبک‌های فرزند پروری و راهبردهای مقابله ای با حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان نیشابور
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : غلام رضا کاظمی *
  مکان دفاع : ---
 • ليلا رضايي طلب ساعت : 08:30
  استاد راهنما : دکتر محمد محمدی پور*

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : اثر بخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش شدت تجربه درد نشانگان بالینی و فشار روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان
  استاد داور 1 : جعفر نوری
  استاد داور 2 : سمیه رجب پور فرخانی
  مکان دفاع : ---
 • اعظم سرگلزايي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : سمیه رجب پور فرخانی

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : بررسی رابطه بین سبک‌های مقابله ای و حمایت اجتماعی ادراک شده با رضامندی زناشویی در بین والدین کودکان استثنایی و عادی شهر قوچان.
  استاد داور 1 : دکتر ملیحه عرب هاشمی *
  استاد داور 2 : دکتر امیر طباطبایی *
  مکان دفاع : ---
 • الهه آتش افرازه ساعت : 09:00
  استاد راهنما : طلعت صباغ حسن زاده

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : اثر بخشی شفقت درمانی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مطلقه
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : جعفر نوری
  مکان دفاع : سالن A
 • فاطمه محمدزاده ميلاني ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر محمد زابلی

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : بررسی رابطه بین اعتقادات مذهبی و راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی و شادکامی سالمندان تحت پوشش بهزیستی شهرستان قوچان
  استاد داور 1 : دکتر شاهد مسعودی*
  استاد داور 2 : غلام رضا کاظمی *
  مکان دفاع : ---
 • بهاره سادات دلقندي ثاني ساعت : 10:00
  استاد راهنما :

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : بررسی میزان تاثیرروش یادگیری به شیوه تدریس و یادگیری به روش خود توضیحی بر درک مطلب دانش اموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان جوین
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : جعفر نوری
  مکان دفاع :
 • اسما ذوالفقاري زوارم ساعت : 10:30
  استاد راهنما : ابوالقاسم شکیبا

  رشته : مشاوره - مشاوره مدرسه
  عنوان : رابطه جو سازمانی با خلاقیت و عملکرد مدیران در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان شیروان
  استاد داور 1 : دکتر محمد محمدی پور*
  استاد داور 2 : سمیه رجب پور فرخانی
  مکان دفاع : ---
  • 1397/06/03
 • ابراهيم مروتي لفمجاني ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکترعلی اکبر محمودزاده

  رشته : علوم ارتباطات اجتماعي
  عنوان : تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت مردم مشهد در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396
  استاد داور 1 : دکتر مهناز امیرپور*
  استاد داور 2 : دکتر حسین طوسی معتمد
  مکان دفاع : ---
 • مسعود اسفندياري ساعت : 10:00
  استاد راهنما : علی حیدری *

  رشته : زبان و ادبيات فارسي
  عنوان : ویژگی‌های مکتب رمانتیسم وگرایش به طبیعت در اشعار قیصر امین پور
  استاد داور 1 : غلام رضا کاظمی *
  استاد داور 2 : محمد شاه بدیع زاده
  مکان دفاع : ---
  • 1397/06/05
 • الهام يزدان پناه ساعت : 08:00
  استاد راهنما : دکتر محمد محمدی پور*

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : اثربخشی آموزش مدیریت والدین در مشکلات رفتاری برونی سازی شده کودکان و خودکارآمدی والدگری مادران
  استاد داور 1 :
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---
 • دانيال بهزادي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر حسین علیزاده گلستانی *

  رشته : مهندسي شيمي - صنايع گاز
  عنوان : تصفیه آب ترش همراه با گاز چاه‌های شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق با استفاده از منعقد کننده ها
  استاد داور 1 : دکتر هادی احمری*
  استاد داور 2 : دکتر بابک فیضی زاده تیتکانلو *
  مکان دفاع : ---
 • فرشته زنوزي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : محمد شاه بدیع زاده

  رشته : زبان و ادبيات فارسي
  عنوان : تحلیل و بررسی مفاهیم عاشقانه غزل‌های فریدون مشیری و غزل‌های رهی معیری
  استاد داور 1 : علی حیدری *
  استاد داور 2 : آرمان کوهستانیان
  مکان دفاع : ---
 • فريده بهرامي ساعت : 10:45
  استاد راهنما : محمد شاه بدیع زاده

  رشته : زبان و ادبيات فارسي
  عنوان : نگرش سیاسی واجتماعی در شعر نسیم شمال و فرخی یزدی
  استاد داور 1 : علی حیدری *
  استاد داور 2 : آرمان کوهستانیان
  مکان دفاع : ---
 • بنفشه فيضي ساعت : 11:00
  استاد راهنما : علی حیدری *

  رشته : زبان و ادبيات فارسي
  عنوان : واکاوی عناصر مقاومت وپایداری در شعر قیصر امین پور وسیدحسن حسینی
  استاد داور 1 : غلام رضا کاظمی *
  استاد داور 2 : محمد شاه بدیع زاده
  مکان دفاع : ---
  • 1397/06/06
 • حسين جاويد كرماني ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر محمودرضا خدنگی ماهرود *

  رشته : مهندسي شيمي - صنايع گاز
  عنوان : پیش بینی تشکیل هیدرات در دمای ثابت با استفاده از مهار کننده‌ی pvp در فشارهای مختلف توسط شبکه عصبی مصنوعی در خطوط لوله‌های انتقال گاز
  استاد داور 1 : دکتر زهرا هجری *
  استاد داور 2 : دکتر اسماعیل عطای صالحی *
  مکان دفاع : ---
  • 1397/06/07
 • خليل رزمي ساعت :
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : روانشناسي عمومي
  عنوان : برسی تاثیر نظریه وحدت درمانی( IT ) به شیوه گروهی برکاهش پرخاشگری در نوجوانان بزهکار
  استاد داور 1 :
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---
 • طاهره كتابداري ساعت :
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم علیزاده موسوی *

  رشته : مشاوره - مشاوره توانبخشي
  عنوان : بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و استرس ادراک شده در سالمندان
  استاد داور 1 :
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---
 • ماروس رفيعي ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر شاهد مسعودی*

  رشته : مشاوره - مشاوره خانواده
  عنوان : پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس تمایز یافتگی، هیجان خواهی و عملکرد خانواده
  استاد داور 1 : دکترحمید نجات *
  استاد داور 2 : جعفر نوری
  مکان دفاع : ---
  • 1397/06/12
 • شمسي استاد ساعت : 09:00
  استاد راهنما : دکتر اکرم آریان فر*

  رشته : علوم ومهندسي صنايع غذايي-علوم مواد غذايي
  عنوان : بهبود خصوصیات رئولوژیکی وعملکردی نشاسته گندم بااستفاده ازصمغ دانه ریحان
  استاد داور 1 : دکتر الهام مهدیان *
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---
 • فاطمه استاد ساعت : 09:30
  استاد راهنما : دکتر اکرم آریان فر*

  رشته : علوم ومهندسي صنايع غذايي-علوم مواد غذايي
  عنوان : تاثیرافزودن صمغ فارسی برخصوصیات عملکردی ،حرارتی وبافتی خمیروژل نشاسته گندم
  استاد داور 1 : دکتر الهام مهدیان *
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---
 • مژگان عليزاده ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر اکرم آریان فر*

  رشته : علوم ومهندسي صنايع غذايي-علوم مواد غذايي
  عنوان : بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی برخی فراکسیون¬های اسانس Ziziphora cliniopodiodes در زمان‌های مختلف استخراج
  استاد داور 1 : دکتر الهام مهدیان *
  استاد داور 2 : دکتر زهرا هجری *
  مکان دفاع : ---
  • 1397/06/18
 • سميرا نعيمي ثاني ثابت ساعت : 10:00
  استاد راهنما : بابک اسماعیل پورقوچانی *

  رشته : مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي
  عنوان : بهبود الگوریتم بهینه سازی ملخ در بدست آوردن تمام زیر مجموعه‌های ویژگی‌های مناسب در مسئله انتخاب ویژگی ...
  استاد داور 1 : دکتر رضا قائمی *
  استاد داور 2 : محمد اکبرپورسکه
  مکان دفاع : ---
  • 1397/06/20
 • ليلي يوسفي ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر اکرم آریان فر*

  رشته : علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي
  عنوان : تاثیر اسانس شیرین بیان و زیره بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی کشک فراسودمند
  استاد داور 1 : دکتر الهام مهدیان *
  استاد داور 2 : دکتر سوسن خسرویار *
  مکان دفاع : ---
 • حميده برزويي ورانلو ساعت : 10:00
  استاد راهنما : دکتر اکرم آریان فر*

  رشته : علوم ومهندسي صنايع غذايي-علوم مواد غذايي
  عنوان : بررسی خصوصیات فزیکو شیمیایی عملکردی و حسی اسنک جوی دوسر
  استاد داور 1 : دکتر الهام مهدیان *
  استاد داور 2 : دکتر سوسن خسرویار *
  مکان دفاع : ---
 • زهرا مقدس يزدان اباد ساعت : 11:00
  استاد راهنما : دکتر اکرم آریان فر*

  رشته : علوم و مهندسي صنايع غذايي - فناوري مواد غذايي
  عنوان : بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی جدید یر پایه عصاره سبوس جو دوسر و آب پنیر
  استاد داور 1 :
  استاد داور 2 :
  مکان دفاع : ---